Om oss

Om Månstad Sanering AB

 

Månstad Sanering AB är samarbetspartner med Ab VP Ultra, som tillverkar Det effektivaste och miljövänligaste träskyddet som presenterats hittills i Europa:VP Ultra Solution

 

Månstad sanering utför skyddsbehandlingar och saneringar i hela södra Sverige!

 

Bakgrunden

Bolaget kom i kontakt med många husbyggare som redan innan de fått huset klart hade svåra mögelproblem, därför togs VP Ultra Solution fram.

 

Ab VP Ultra har igenom många års utvecklingsarbete tagit fram helt nya metoder för att skydda virke och andra träbaserade produkter.

Skyddet omfattar: brand-, mögel-, röt-, blånads- och termitskydd.

 

Behandlat virke och byggskivor har genomgått flera oberoende förhandstester, genomförda i Sverige och Finland med bästa möjliga resultat.

 

Skyddet är en gift- och luktfri miljövänlig skyddsmetod som är trygg och säker att använda igenom hela processen från råvara till slutanvändning. Virke och övriga byggnadsmaterial kan skyddas på ett helt unikt sätt för att erhålla en mycket hög kvalitet, på så vis förbättras allt från byggstart till slutanvändning av t.ex. bostadshus.

 

Med VP Ultra Solution tål behandlat virke en fuktkvot på 95 % relativ fuktighet men utan biologiska angrepp. Effekten är en hälsosammare inomhusmiljö och förlänger livslängden för renoveringar och saneringar. Som exempel en vattenläcka: området behöver bara torkas upp för att på behandlat material kan inga mikroorganismer få fotfäste! Detta ger oerhört stora ekonomiska fördelar, både på land och till sjöss.

© 2015 Månstad Sanering AB