Mögelsanering

Rivningsfri mögelsanering, hur fungerar det?

 

Mögel inget problem !

Bolaget VPUltra är sen länge känt för sin unika metod för mögelsanering samt brandskydd av befintliga fastigheter, fartyg, båtar mm. Den biologiska saneringen genomförs utan att riva upp konstruktioner eller utan att behöva avbryta verksamheten och sparar därmed resurser och pengar.

 

Hur märker man en mögelpåväxtskada?

Man bör vara misstänksam ifall det i en byggnad finns en lukt men var orsaken inte kan klarläggas, ifall det finns rapporter om vattenskador, eller ifall invånarna rapporterar hälsoproblem. Påväxt kan finnas gömd bakom väggskivor, tapeter eller paneler, på ovansidan av takskivor, eller till och med under mattor och dylikt. Andra möjliga områden inkluderar väggkonstruktioner i närheten av vattenrör (speciellt i närheten av läckande eller kondenserande rör), väggytor bakom möbler (var kondensering kan förekomma) inuti ventilationskanaler, eller i mellantak (förorsakat av läckande tak eller undermålig isolering).

Med VP Ultras helt unika skyddsmedel, som vi själva ansvarar för tillverkningen av, kan vi nu erbjuda högsta möjliga kvalitet på alla tjänster och skyddsbehandlingar.

 

Det är inte fråga om någon ytbehandling utan behandlingen ger en fullständig inträngning i materialet som behandlas.

 

Hur går saneringen till?

Vi gör alltid en granskning utav det objekt som behövs saneras och ger därefter dig som kund en helhetslösning på problemet. Med den här typen av metod för sanering behöver man ej riva i objektet eller materialet för att kunna sanera. Det innebär att alla typer av material och konstruktioner går att sanera, såväl inomhus som utomhus.

När man utför den här typen av sanering, borras ett hål på 8millimeter för att komma in i själva konstruktionen och materialet. Genom samtliga borrade hål appliceras skyddsvätskan i form utav ånga.

 

Arbetet utförs med specialutformade maskiner som är patentskyddade utav Ab VP Ultra och framtagna samt utvecklade för detta ändamål.

 

Vår rivningsfria saneringsmetod har har använts i Äntligen Hemma på TV4!

För att uppnå fullständig kvalitetssäkerhet på denna typ utav arbete, utförs samtliga saneringar av denna typ endast av utbildad personal.

Vid samtliga saneringar lämnas garanti.

 

För mer information besök VP Ultras hemsida:

www.abvpultra.n.nu/mogelskydd

© 2015 Månstad Sanering AB